అన్నం స్పీడ్ గా తినడం మంచిదా, నెమ్మదిగా తినడం మంచిదా..?

how-fast-we-should-take-our-meal

మనమంతా బిజీ షెడ్యూల్ తో  రోజంతా పరిగెడుతూనే ఉంటాం బిజీ లేకపోయినా బిజీ ని క్రియేట్ చేసుకొని బిజీ షెడ్యూల్ ను పెట్టుకుంటూ ఉంటాం. అర్థం కావడం లేదా? అదేనండి గేమ్స్, సినిమాలు, ప్రయాణాలు, డ్రాయింగ్, గార్డెనింగ్ ఇలా ఏదో ఒక పనిని క్రియేట్ చేసుకుంటూ బిజీబిజీగా గడిపేస్తూ ఉంటారు. ఎన్ని ఉన్నా వీటన్నింటితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా ముఖ్యమే కదా.. మన ఆరోగ్యం… నిజానికి సరైన జీవన శైలితో ముడిపడి ఉంటుంది. మరి సరైన జీవనశైలి … Read more అన్నం స్పీడ్ గా తినడం మంచిదా, నెమ్మదిగా తినడం మంచిదా..?

error: Content is protected !!