నల్లజీలకర్ర లో నిజాలు తెలిస్తే విస్తుపోవడం ఖాయం

Real facts behind kalonji seeds

ప్రపంచంలో మొత్తం మీద ఉపయోగించేవి అన్ని మనకు తెలియవు. అంతవరకు ఎందుకు మన పొరుగు రాష్ట్రాల్లో వాడే కొన్ని పదార్థాలు మనకు తెలియవు. కానీ వీటికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది ఆరోగ్యపరంగా. జీలకర్ర అందరికి తెలిసినదే అయితే నల్లజీలకర్ర అనేది ఎవరికైనా తెలుసా?? ఈమధ్య కాస్త అడపాదడపా వింటున్నా 90% మందికి అసలు ఈ నల్ల జీలకర్ర అనేది తెలియనే తెలియదు. నల్లజీలకర్ర ఎలా ఉంటుంది, దీని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి??  ఇదే ఇవ్వాళ మనము చెప్పుకునే … Read more నల్లజీలకర్ర లో నిజాలు తెలిస్తే విస్తుపోవడం ఖాయం

error: Content is protected !!