ఒక్క ఆకుతో ఇలాచేస్తే చాలు మొటిమలు, గజ్జి,తామర,దురద మీ చర్మసంబంధ సమస్యలన్నీ శాశ్వతంగా మాయం అవుతుంది

skin-care-with-kanuga-indian-beach-tree

ప్రకృతి మనకు అందించిన మొక్కల్లో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి.. మన భారతదేశంలో కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి ప్రకృతి వైద్యంలో ఆయుర్వేద సిద్ధ యునాని వైద్యంలో ఈ మొక్కలను ఉపయోగించి ఎన్నో ఔషధాలను తయారు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు అలాంటి అద్భుతమైన ఔషధాలు కలిగిన మొక్క గురించి తెలుసుకుందాం. అదేనండి మనకి అందరికీ తెలిసినదే కానుగ చెట్టు. మన నేల తల్లి మనకు అందించిన అనేక రకాల మూలికలలో ఈ కానుగ చెట్టు కూడా ఒకటి. ఇది … Read more ఒక్క ఆకుతో ఇలాచేస్తే చాలు మొటిమలు, గజ్జి,తామర,దురద మీ చర్మసంబంధ సమస్యలన్నీ శాశ్వతంగా మాయం అవుతుంది

error: Content is protected !!