గుండెపోటు ఏ వయసులోనూ రావచ్చు. గుండె జబ్బుల ప్రమాదం పొంచి ఉంటే ఎలా తెలుస్తుంది?

6 reasons why we get heart diseases

మరి ఆ ప్రమాద కారకాలు ఏమిటి, ఎవరికి ఎక్కువ గుండె జబ్బులు వచ్చే అవకాశం ఉంది? 1. వయసు గుండెజబ్బులకు వయసు మొదటి ప్రమాద కారకం. ఏ వయసు వారికి ఎక్కువ ప్రమాదం ఉంటుంది? మగవారు : 45 సంవత్సరాలు మరియు ఆ పైన ఆడవారు : 55 సంవత్సరాలు మరియు ఆ పైన 2. నడుము చుట్టుకొలత నడుం భాగంలో చాలా కొవ్వు నిల్వలు ఉంటాయి. మీరు అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం ఉంటే నడుము … Read more గుండెపోటు ఏ వయసులోనూ రావచ్చు. గుండె జబ్బుల ప్రమాదం పొంచి ఉంటే ఎలా తెలుస్తుంది?

error: Content is protected !!