గృహ వైద్యంతో గొంతు నొప్పి మాయం…….

Throat-pain-home-remedies

సీజన్ మారిందండి.. వర్షాలు తెగ కురుస్తున్నాయి.. అటు వృద్ధులకు, ఇటు పిల్లలకు ఇమ్మ్యూనిటి తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి.. వెంటనే జలుబులు, గొంతులో ఇన్ఫెక్షన్ .. నొప్పి వస్తుంటాయి. ఇది సహజం. ప్రతి తల్లి తన బిడ్డను వెంటనే వైద్యుని దగ్గరకు తీసుకు వెళ్తుంది. ఇలా ప్రతిసారి వెళ్ళడం,మందుల పైనే ఆధార పడటం మంచి పధ్ధతి కాదు.. ఇంట్లో దొరికే కొన్ని గృహ వైద్యాలు పాటించి చూడండి.. అలా కూడా తగ్గకపోతేనే.. వైద్యుడిని సంప్రదించండి. 1. కూరలతో చేసే … Read more గృహ వైద్యంతో గొంతు నొప్పి మాయం…….

error: Content is protected !!