అందమైన గోళ్ళకోసం ఎం చేయాలి?

Home Remedies: Healthy Nail Growth And Whitening

అమ్మాయికి అందంమైన రూపంతో పాటు,మంచి ఆకృతిలో ఉండే గోళ్ళు,నాజుకైనా వేళ్ళు అంటే ఇష్టం. ఇవి తన అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి. అందుకే బ్యూటీ పార్లర్’కి వెళ్ళిన ప్రతీసారి అమ్మాయిలు పెడిక్యూర్, మ్యానిక్యూర్ చేయించుకుంటారు. కాని అదే పనిగా బ్యూటీ పార్లర్ కి వెళ్ళలేము. ఇంట్లోనే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే చాలు. అమ్మాయిలు అంటేనే ఇంటిపని,వంట పని ఉంటాయి. పెళ్ళైన మహిళలైతే,ఇంట్లో బట్టలు ఉతకడం, గిన్నెలు తోమడం, ఇక ఇతర పనులులతో వారి చేతి వేళ్ళు, గోళ్ళు నీటిలో … Read more అందమైన గోళ్ళకోసం ఎం చేయాలి?

error: Content is protected !!