ఈ ఎనిమిది మందిని అవమానిస్తే దేవుని అవమాన పరిచినట్లే : చాణిక్య నీతి

These 8 People You Shouldnot Insult In Your Life Chanakya Neeti

హలో ఫ్రెండ్స్ .. అర్థశాస్త్ర పితామహుడు ఆచార్య చాణిక్యుడు ఒక వ్యక్తి భౌతికంగా కలిగినటువంటి  సంపద ద్వారా పూర్తి ఉత్తముడు కాలేడని మరియు కేవలం సంపద హోదా అతని ఖ్యాతిని  పెంచలేవని వివరిస్తారు. ఈ సంపద కన్నా ఎన్ని చేతులు ఆవ్యక్తిని ఆశీర్వదించాయన్నదాని మీదే ఆ వ్యక్తి యొక్క ఔన్నత్యం బయటపడుతుందని తన అర్థశాస్త్రంలో చెబుతారు. దేవుడు భూమ్మీద అన్ని చోట్లా లేడు కాబట్టి తల్లిదండ్రులను సృష్టించాడు. మీరు ఎంతగా ఎవరిని ప్రేమించిన తల్లిదండ్రుల ప్రేమను మాత్రం భర్తీ చెయ్యలేరు … Read more ఈ ఎనిమిది మందిని అవమానిస్తే దేవుని అవమాన పరిచినట్లే : చాణిక్య నీతి

నిజమైన మగవాడు ఈ 4 విషయాలు ఎవ్వరికీ చెప్పడు చెప్పకూడదు – చాణక్య నీతి

never share these 4 things to others Chanikya

మగవాళ్ళు పొరపాటున కూడా ఈ నాలుగు విషయాలు ఎవరికీ చెప్పకూడదు చెప్తే అతని పతనం ప్రారంభం అవుతుందని చాణిక్యుడు వివరించాడు. చాణక్యుడు రాజనీతి శాస్త్రంతో పాటు ఆర్థిక శాస్త్రం భౌతిక శాస్త్రం మరియు మనస్తత్వ శాస్త్రంలో కూడా నిపుణత కనబరిచాడు. చాణిక్యుడు ఎన్నో విషయాల గురించి చక్కగా వివరించాడు. మానవుడు జీవితంలో ముందుకు పోవాలంటే తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు తోటివారితో మరియు ఇతరులతో ఎలా వ్యవహరించాలి సమాజంలో మనం ఎలా నడుచుకోవాలి అనే అంశాలపై ఎంతో పరిశోధించి వివరించిన … Read more నిజమైన మగవాడు ఈ 4 విషయాలు ఎవ్వరికీ చెప్పడు చెప్పకూడదు – చాణక్య నీతి

error: Content is protected !!