చెమటలో దాగున్న గొప్ప నిజం

Real Faces behind our Sweat

ఎక్కడికైనా వెళ్తామా మన పక్కన ఎవరైనా చెమట కారుతున్న మనిషి నిలబడుకుని ఉంటే ముక్కులకు కర్చీఫ్ అడ్డు పెట్టుకుని పక్కకెళ్లిపోతాం చెమట వాసన ఇబ్బందే, నిజమే కానీ ఆ చెమట ఒక మాట చెబుతోంది. నన్ను బయటకు రానివ్వని దేహాలు అన్ని తొందరలో జబ్బుల కు కేర్ ఆఫ్ అడ్రెస్ అవుతాయని. మనం ఈ మాట కొట్టిపడేస్తాం కానీ లోతుగా విషయం తెలుసుకుంటే కచ్చితంగా మనం మన విషయంలో ఆలోచనలో పడిపోతాం. చెమటతో ఏంటి పని?? మనకు … Read more చెమటలో దాగున్న గొప్ప నిజం

error: Content is protected !!