ఇది 1 కలిపి రాస్తే చాలు మీ జుట్టు రాలకుండా నల్లగా,ఒత్తుగా,పొడవుగా పెరుగుతుంది..

hair fall remedy with kalonji seeds

హలో ఫ్రెండ్స్.. ప్రస్తుత కాలంలో జుట్టు రాలిపోవడం, జుట్టు ఊడటం, చిట్లిపోవడం ఇలాంటి సమస్యలు చాలా మందిని వేధిస్తున్నాయి. మనం ఎన్ని ఖరీదైన షాంపూలు వాడిన ఈ సమస్యలు మాత్రం తగ్గడం లేదు. వర్షాకాలంలో ఈ సమస్య మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ సమస్య నుంచి మీరు బయట పడాలంటే ఈ సింపుల్ హోమ్ మేడ్ హెయిర్ ఆయిల్ ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. హెయిర్ ఆయిల్ ను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. ఈ హెయిర్ … Read more ఇది 1 కలిపి రాస్తే చాలు మీ జుట్టు రాలకుండా నల్లగా,ఒత్తుగా,పొడవుగా పెరుగుతుంది..

error: Content is protected !!