4 గింజలు భయంకరమైన తలనొప్పి,సైనస్,మైగ్రేన్ 2 నిమిషాల్లో తగ్గిపోతుంది..headache home remedies

simple headache home remedies

హలో ఫ్రెండ్స్ చాలా సాధారణంగా వచ్చే శారీరక సమస్యలు తలనొప్పి కూడా ఒకటి. దీనికి ముఖ్యమైన కారణం నిద్రలేమి కానీ పని ఒత్తిడి స్ట్రెస్ ఎక్కువగా కంప్యూటర్ లో కానీ మొబైల్ గాని చూడడం సరిగ్గా మీరు తీసుకోకపోవడం ఇలా అనేక రకాల కారణాలు ఉన్నాయి. ఈ వర్షాకాలంలో సైనస్ మూలంగా తలనొప్పి వస్తూ ఉంటుంది. ఈ తలనొప్పిని మాత్రల  తగ్గించుకోవచ్చు కానీ వీటి వలన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. కావున ఈ … Read more 4 గింజలు భయంకరమైన తలనొప్పి,సైనస్,మైగ్రేన్ 2 నిమిషాల్లో తగ్గిపోతుంది..headache home remedies

error: Content is protected !!