తాటిబెల్లం గూర్చి మీకెంత తెలుసో ఒకసారి ఇది చదివి క్లియర్ చేసుకోండి

palm jaggery health benefits

పండుగలు, ప్రత్యేకదినాల్లో ప్రతి ఇంట్లో తీపి తప్పనిసరి. ఫాషన్ వంటలను మినహాయిస్తే సాంప్రదాయకరమైన తీపి వంటకాల్లో  బెల్లం తప్పనిసరిగా వాడతారు. అయితే ఆయుర్వేదలో పాత బెల్లం లేదా తాటి బెల్లం కు ఎంతో ప్రత్యేకమైన స్థానముంది. అసలు ఈ తాటిబెల్లం ఏమిటి అని సందేహం అందరికి వస్తుంది. అందుకే తాటిబెల్లం గూర్చి దాని అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు గూర్చి మీకోసం ఈ వ్యాసం. తాటిచెట్టు కాండం భాగంలో ఊరే నీటిని నీరా అనంతరం ఇది తియ్యగా ఉంటుంది. చాలా … Read more తాటిబెల్లం గూర్చి మీకెంత తెలుసో ఒకసారి ఇది చదివి క్లియర్ చేసుకోండి

error: Content is protected !!