సకల రోగాలను నేల కూల్చేద్దాం

Amazing Health Benefits of Tippateega Giloy

పల్లెల్లో పట్టణాల్లో విరివిగా పెరిగే మొక్క తిప్పతీగ. మన శరీరంలో ఎన్నో రోగాలకు కారణమయ్యే వాత, పిత్త, కఫ దోషాలను తొలగించడానికి ఎంతో అద్భుతంగా పనిచేసే గొప్ప ఔషధం. దీనిని అమృతలత అని కూడా అంటారు. దీనిని ఎన్ని ముక్కలుగా నరికినా ఇది మరణించదు అందుకే దీన్ని అమృతవల్లి, అమృతసంభవ, రసాయని, బిషక్ ప్రియ అని ఇలా వివిధ పేర్లతో సంబోధిస్తారు.  తిప్పతీగ లక్షణం తిప్పతీగ చేదు, వగరు రుచులు కలిగి ఉష్ణశక్తి ని నింపుకుని ఉంటుంది. … Read more సకల రోగాలను నేల కూల్చేద్దాం

తిప్పతీగ వాడుతున్నారా? వాడేముందు ఈ 5 నిజాలు తెలుసుకోకపోతే చాలా నష్టపోతారు

tippa-teega-geloy-leaf-benefits

సాధారణంగా పల్లెలలో దొరికే మూలిక తిప్పతీగ. దీని హిందీలో గిలోయ్(geloy) అని, సంస్కృతంలో అమృత అని పిలుస్తారు. ఇది చెట్ల మీదకు పాకీ అల్లుకుంటుంది. కాడలకు బొడిపెలు ఉంటాయి. ఆకులు చిన్నవిగా తమలపాకు సైజులో ఉంటాయి. కాస్త వగరు చేదు కారం రుచిని కలగలిపి ఉంటాయి. నమిలితే జిగటగా ఉంటుంది. దీని విశేషం ఏమిటంటే పీకి పడేసిన తర్వాతకొంచెం తడి తగిలినా ఆరు నెలలైనా తిరిగి  బతుకుతుంది అని అంటారు పెద్దలు. ఇలాంటి దివ్యమైన మూలికలు రానురాను అదృశ్యం అయిపోతున్నాయి. … Read more తిప్పతీగ వాడుతున్నారా? వాడేముందు ఈ 5 నిజాలు తెలుసుకోకపోతే చాలా నష్టపోతారు

error: Content is protected !!