నోటి సంరక్షణ కు చక్కటి గృహ చిట్కాలు మీకోసం..

natural-mouth-care-home-remedies-in-telugu

మీ చిగుళ్ళు, పళ్ళు మరియు నోరు ఈ మూడు అంశాలలో తీసుకునే సంరక్షణా చర్యల ఫలితంగా, మీ నోటి పరిశుభ్రత మరియు ఆరోగ్యం ఆధారపడి ఉంటుంది. దంత క్షయం, గమ్ వ్యాధి, చెడు శ్వాస మొదలైనవి  ప్రధానమైన ఆరోగ్య సమస్యలు.మీరు, గత కొన్నేళ్ళుగా నోటి ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన సమస్యలతో బాధపడుతున్నారా? నోటిలో తరుచూ పూత,పళ్ళు పుచ్చడం వస్తున్నాయా?అయితే, మీ సమస్యల పరిష్కారానికి ఈ చిట్కాలు తెలుసుకోండి. నోటి పూత లేదా నోటి మీద పుండ్లు త్రిఫల చూర్ణం … Read more నోటి సంరక్షణ కు చక్కటి గృహ చిట్కాలు మీకోసం..

error: Content is protected !!