బంగారం కంటే విలువైన ఈ ఆకు గురించి ఈ అతి రహస్యం తెలిస్తే…|| Real Facts about Nalla Ummetha

Real Facts about Nalla Ummetha

అనేక రకాల మందులు మింగినా తగ్గని మొండి వ్యాధులకు ఆయుర్వేదంలో అద్భుతమైన మందులు ఉన్నాయి. ఉమ్మెత్త చెట్లు మనందరికీ తెలిసినవే. తెల్లని పువ్వులతో ముళ్ళు ఉన్న కాయలతో ఉండే ఉమ్మెత్తని వినాయకుడి పూజలలో వాడుతుంటాం. కానీ ఉమ్మెత్తలో ఇంకో రకం ఉన్నాయి. నల్ల ఉమ్మెత్త అనే ఈ చెట్టు వంకాయ రంగు పూలతో ఉంటాయి. ఈ ఆకులను మోకాళ్ళ నొప్పి తగ్గడానికి వాడతారు. అంతేకాకుండా సెగగడ్డలు, వేడికురుపులు, స్త్రీలలో స్తనాల వాపులకు ఈ ఆకులను సేకరించి శుభ్రంగా … Read more బంగారం కంటే విలువైన ఈ ఆకు గురించి ఈ అతి రహస్యం తెలిస్తే…|| Real Facts about Nalla Ummetha

error: Content is protected !!