ఈ కాయలు ఎక్కడైనా కనిపిస్తే ఎవ్వరికి చెప్పకుండా ఇంటికి తెచ్చుకోండి లక్షలు ఖర్చు పెట్టినా తగ్గని

Kuppanti plant Uses in Telugu

రోడ్డు పక్కన కలుపుమొక్కలుగా కనిపించే చాలా  మొక్కలు ఔషధగుణాలు కలిగి ఉండేవిగా ఉంటాయి. అలాంటిదే మనం ఎక్కువగా చూసేదే ఈ మొక్క. ఊర్లలో బుడిమకాయ,  బుడ్డికాయ, కుప్పంటి అనే పేర్లతో పిలుస్తారు.  ఈ మొక్క శాస్ర్తియ నామం పైసాలిస్ పెరువినియా అంటారు. అలాగే ఇంగ్లీష్ లో వైల్డ్ రాస్బెర్రీస్ అంటారు. వీటిలో చాలా రకాల మొక్కలు ఉంటాయి. ఈ మొక్క మృదువైన ఆకులతో, చిన్న చిన్న కాయలతో పల్లెల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి.ఈ మొక్క రెండున్నర అడుగులు పెరిగి … Read more ఈ కాయలు ఎక్కడైనా కనిపిస్తే ఎవ్వరికి చెప్పకుండా ఇంటికి తెచ్చుకోండి లక్షలు ఖర్చు పెట్టినా తగ్గని

Scroll back to top
error: Content is protected !!