ఈ పండును తినడం అసలు వదలద్దు.

amazing-health-benefits-of-papaya

చిన్నతనమంతా తోటల చుట్టూ చేల చుట్టూ గడిచింది అదంతా మధురమైన జ్ఞాపకాల కలబోత. అదే బాల్యంలో అడ్డు అదుపు లేకుండా అవురావురుమంటూ తిన్న మామిడి పళ్లు, జామపళ్ళు, చింత కాయలు, బొప్పాయి కాయలు అబ్బో ఈ వరుస తెగేదేనా….. కానీ అవన్నీ ఇపుడు ఖరీదు పరంగా ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయ్. అడపా దడపా తింటున్న పండ్లలో బొప్పాయ కూడా ఒకటి. బాగా పండిన పండును తొక్క తీసి కొస్తే అందులో విత్తనాలు ఒక అద్బుతంలాగే కనిపించేవి. ఇక రుచి … Read more ఈ పండును తినడం అసలు వదలద్దు.

error: Content is protected !!