మునగాకు- ఆరోగ్యానికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్

What Happens When You Eat Moringa Everyday

భారతదేశంలో మునగాకుకు ఒక ప్రత్యెక స్థానం ఉంది. మునగాకును అన్నీ రాష్ట్రాలవారు విరివిగానే వాడతారు. చేసే విధానంలో మార్పు ఉండొచ్చు కాని.. ఈ ఆకు యొక్క విలువలు అందరి దృష్టిలో ఒక్కటే.. బహుశా ఆయుర్వేద శాస్త్రం పుట్టిన స్థలం మహిమో ఏమో కాని.. ఈ ఆకుకు వంటింటి ఔశధం అని పేరు కూడా ఉంది. ఎన్నో ఔషదగుణాలు కలిగి ఉన్న మునగ, ఆయుర్వేదంలో మందుగా కూడా వాడతారు. ఈ ఆకులో యాంటి బయోటిక్ గుణాలు అధికంగా ఉన్నందున, … Read more మునగాకు- ఆరోగ్యానికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్

error: Content is protected !!