రుతుక్రమాన్ని సహజ పద్ధత్తుల్లో వాయిదా వేయడం ఎలా?

Home Remedies to delay periods naturally

హిందు సంప్రదాయంలో ఎన్నోపండుగలు,శుభకార్యాలు,వస్తుంటాయి.ఇలాంటి సమయంలో మీరు రుతుక్రమంలో ఉంటే ఇంట్లోవారికి ,అలానే మీకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. కొంత మంది రుతుక్రమాన్ని ఆలస్యం చేయడానికి, మందులు వేసుకుంటారు. కాని వాటిని వాడటం వలన భవిష్యత్తులో సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందువలన సహజ నివారణల ద్వారా రుతుక్రమాన్ని వాయిదా వేయడం ఉత్తమం. రుతుక్రమాన్ని వాయిదా వేయడం అంత మంచి పద్ధతి కాదని కొందరు అనుకుంటారు. కాని కొన్నిసార్లు ఇలా చేయడం కూడా ఆరోగ్యకరమే అని అంటున్నారు వైద్య … Read more రుతుక్రమాన్ని సహజ పద్ధత్తుల్లో వాయిదా వేయడం ఎలా?

error: Content is protected !!