శంకు పుష్పం వాడితే డాక్టర్ తో పని లేదా? దీన్ని వాడితే ఇక వదలరు

butterfly pea benefits and side effects

ఈ రోజు మనం ఒక అద్భుతమైన మొక్క గురించి తెలుసుకుందాం. ఇది మీ అందరికీ తెలిసిన మొక్కే దీన్నే శంఖపుష్పి అంటారు. ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది ఈ శంఖపుష్పి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు. చాలా మంది దీని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసుకొని వాళ్ల ఇళ్లల్లో కూడా పెంచుకుంటున్నారు. మరి ఇది అంత గొప్ప మొక్కా అంటే అవుననే చెప్పాలి. ఈ మొక్క గురించి చాలా మందికి తెలియదు ఎవరో చెప్పారు అని చెప్పి వాడుతూ ఉంటారు. ఈ శంఖపుష్పి … Read more శంకు పుష్పం వాడితే డాక్టర్ తో పని లేదా? దీన్ని వాడితే ఇక వదలరు

error: Content is protected !!