శత ఆయుష్షును ఇచ్చే శతావరిలో నమ్మలేని నిజాలు.

Shatavari Asparagus racemosus plant benefits

పల్లెల్లో చేల గట్ల వెంట పెరిగే తీగ జాతికి చెందిన మొక్క శతావరి. దీన్ని స్థానిక భాషలో పిళ్లిపీచర గడ్డలు, పిల్లితీగలు, చందమామ గడ్డలు అనే పేర్లతో పిలుస్తారు. దీని శాస్త్రీయ నామం ” యాస్పరేగస్ రెసిమొసిస్”. ఇది చేల గట్ల వెంట పెరిగే తీగజాతి ముళ్ల మొక్క. దీనివల్ల పంటలకు చేలకు పశువుల నుండి చాలా రక్షణ ఉండేది. ఇక ఆయుర్వేద పరంగా శతావరి ని చాలా విధాలుగా వాడతారు. శతావరిలో ఏముందో చూద్దాం ఒకసారి. … Read more శత ఆయుష్షును ఇచ్చే శతావరిలో నమ్మలేని నిజాలు.

error: Content is protected !!