ఇలా సాంబార్ పొడి చేసిపెట్టుకుంటే 10నిమిషాల్లో వేడి వేడి సాంబార్ రెడీ అయిపోతుంది

how to prepare Instant Sambar Mix

ప్రియమైన భోజన ప్రియులారా.. ఈ సాంబార్ పొడి ని ఒక్కసారి చేసి పెట్టుకుంటే 10 నిమిషాల్లో వేడి వేడి సాంబార్ రెడీ అయిపోతుంది. మనం మామూలుగా సాంబార్ చేసేటప్పుడు చాలా టైం పడుతుంది అలా కాకుండా సాంబారు చాలా ఫాస్ట్ గా కావాలంటే మన ముందు గానే ఈ విధంగా సాంబార్ పొడి తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి. సాంబార్ పొడి తయారీ విధానం ముందుగా గ్యాస్ ఆన్ చేసి దానిపైన ఒక ప్యాన్ పెట్టుకోండి. అందులో 1 కప్పు … Read more ఇలా సాంబార్ పొడి చేసిపెట్టుకుంటే 10నిమిషాల్లో వేడి వేడి సాంబార్ రెడీ అయిపోతుంది

error: Content is protected !!