ఒంపు సొంపుల సొంపు

Best Health Benefits of Fennel seeds

సాధారణంగా సుపారిల్లోనూ, రెస్టారెంట్లలో భోజనం తరువాత ఇష్టం గా తినే పదార్థం సోపు. దీన్నే సాధారణ వాడుకలో సోంప్ అంటున్నాం. అయితే కేవలం రుచిని ఇస్తూ మంచి సువాసన కలిగించడం తో పాటు ఈ సోంప్ లో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు కూడా ఉన్నాయ్. ఆ ఔషధ గుణాలు ప్రభావం తో ఎన్నో జబ్బులను నయం చేసే ఒక చిన్నపాటి డాక్టరమ్మ మన వంపు సొంపుల సొంపమ్మ. మీకు నమ్మకం లేకపోతే ఇదిగో చందవండి వరుసగా చెబుతానేం. … Read more ఒంపు సొంపుల సొంపు

error: Content is protected !!