స్ట్రెచ్ మార్క్స్ తో బాధపడుతున్నారా?? మీకోసమే ఈ చిట్కాలు.

Get rid of STRETCH MARKS NATURALLY

చాలా మంది మహిళలు సాధారణంగా గర్భం దాల్చిన తరువాత స్ట్రెచ్ మార్క్స్ తో బాధపడుతున్నారు. అసలు ఈ స్ట్రెచ్ మార్క్స్ అంటే ఏమిటి?? ఒకసారి చూద్దాం. ఆకస్మిక బరువు పెరగడం లేదా బరువు తగ్గడం వల్ల స్ట్రెచ్ మార్క్స్ వస్తాయి. ముఖ్యంగా బరువు పెరిగినపుడు కడుపు, తొడలు  వంటి ప్రదేశాల్లోనే ముఖ్యంగా కొవ్వులు పెరగడం, తిరిగి బరువు తగ్గినపుడు ఆ ప్రదేశాల్లో  బరువు వల్ల సాగిన చర్మం తిరిగి వదులు అవుతుంది.  ఇలా వదులు అయినపుడు  చర్మం … Read more స్ట్రెచ్ మార్క్స్ తో బాధపడుతున్నారా?? మీకోసమే ఈ చిట్కాలు.

error: Content is protected !!