కడుపుకు సంబందించిన వ్యాధులు వచ్చినపుడు తీసుకోవలసిన ఆహారం మరియు తీసుకోకూడని ఆహారాలేమిటో మీకు తెలుసా!!

What Causes Abdominal Pain and diet during stomach pain

మనం తీసుకునే ఆహారం మరియు జీవన శైలిలో మార్పులు వచ్చాక కడుపుకు సంబందించిన జబ్బులు కూడా ఎక్కువ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా అజీర్తి, అల్సర్ పుండ్లు, పేగు సంబంద వ్యాధుల సమస్యలతో ప్రజలు ఎక్కువగా డాక్టర్లను సంప్రదిస్తున్నారు. అయితే ఆయుర్వేదం కావచ్చు, హోమియో కావచ్చు, ఇంగ్లీష్ వైద్యం కావచ్చు వైద్యం ఏదైనా కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవడం వల్ల సమస్య తగ్గడంతో ఆ ఆహారం మరింత సమర్థవంతంగా తోడ్పడుతుంది, అలాగే కొన్ని  ఆహార పదార్థాలు తీసుకోకుండా ఉండటం … Read more కడుపుకు సంబందించిన వ్యాధులు వచ్చినపుడు తీసుకోవలసిన ఆహారం మరియు తీసుకోకూడని ఆహారాలేమిటో మీకు తెలుసా!!

error: Content is protected !!