నరాల బలహీనతతో బాదపడుతున్నారా.అయితే ఈ వీడియో చూడండి

Spotting the Warning Signs of Nerve Damage

నరాలవ్యాధి అనేది ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నరాలు దెబ్బతినడం లేదా పనిచేయకపోవడం, దీని ఫలితంగా సాధారణంగా తిమ్మిరి, జలదరింపు, కండరాల బలహీనత మరియు ప్రభావిత ప్రాంతంలో నొప్పి, కాళ్ళు కదపలేకపోవడం ఉంటుంది.  న్యూరోపతి తరచుగా మీ చేతులు మరియు కాళ్ళలో మొదలవుతుంది, కానీ దీనివలన  మీ శరీరంలోని ఇతర భాగాలు కూడా ప్రభావితమవుతాయి. మీ మెదడు మరియు వెన్నుపాములోని నరాలకు నష్టం జరగవచ్చు.  నరాల వీక్నెస్ తెలుసుకోవడానికి పరీక్షలు ఉన్నాయి నరాల ప్రసరణ వేగం (NCV) … Read more నరాల బలహీనతతో బాదపడుతున్నారా.అయితే ఈ వీడియో చూడండి

error: Content is protected !!