చనిపోయేంత వరకూ మోకాళ్ళ నొప్పి నడుము నొప్పి ఎప్పటికీ రావు

how can we use leaves in our daily life

మన భూమి మీద దొరికే ఎన్నో ఔషధ మొక్కల లో మాకు కూడా ఒకటి. ఇది మన పెరట్లో కూడా పెంచుకునేంత సౌలభ్యంగా ఉంటుంది. ఈ చిన్న మొక్క ఎన్నో ఆయుర్వేద గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఈ మొక్కలు దళసరి ఆకులను కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఆకులను నమిలినప్పుడు వాము వాసన వస్తుంది. ఈ చెట్టును వామాకు, దగ్గాకు, కర్పూర వల్లి వంటి పేర్లతో పిలుస్తారు. ఈ మొక్క యొక్క శాస్త్రీయ నామం ‘ప్లెక్ట్రాంథస్ అంబోనికస్’. ఈ … Read more చనిపోయేంత వరకూ మోకాళ్ళ నొప్పి నడుము నొప్పి ఎప్పటికీ రావు

భూమి పైన దొరికే సంజీవని దీనిని తీసుకుంటే నడుము నొప్పి మోకాళ్ళ నొప్పులు తలనొప్పి జీవితంలో రావు

Ten Medicinal Uses of Ajwain Leaf that Makes it the Best Indian Herb

వామాకు చెట్టు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ఇది దళసరి ఆకులతో నలిపితే వాము వాసన వస్తుంది. దీనిని పెరట్లో సుగంధ ద్రవ్యపు మొక్కగా పెంచుకుంటారు. దీనిని అనేక ప్రదేశాల్లో అనేక పేర్లతో పిలుస్తారు. దీనిని కర్పూరవల్లి అని, వామాకు, దగ్గాకు వంటి పేర్లతో పిలుస్తారు. కర్పూరవల్లి మొక్క యొక్క వృక్షశాస్త్ర నామం ప్లెక్ట్రాంథస్ అంబోనికస్ మరియు ఇది లమియాసి కుటుంబానికి చెందినది మరియు ప్లెక్ట్రంటస్ జాతికి చెందినది.  కర్పూరవల్లి, ఓమవల్లి మరియు కర్పూరవల్లి తమిళ పేర్లు.   దీనిని … Read more భూమి పైన దొరికే సంజీవని దీనిని తీసుకుంటే నడుము నొప్పి మోకాళ్ళ నొప్పులు తలనొప్పి జీవితంలో రావు

error: Content is protected !!