ఈ మొక్క ఎక్కడైనా కనిపిస్తే వెంటనే ఇంటికి తెచ్చుకోండి ఎందుకంటే

Pichi pachakura ayurvedam

హలో ఫ్రెండ్స్ …ఈరోజు మనం తెలిసిపోయే మొక్కను మీరు కొనాలన్నా మీకు ఎక్కడా దొరకదు. పల్లెటూర్లలో పొలాల్లో మాత్రమే దొరుకుతుంది. ఇళ్ల మధ్యలో వందల సంఖ్యలో ఇవి మొలుస్తాయి. వీటిని నాటవలసిన అవసరంలేదు. గాలి ద్వారా విత్తనాలు వ్యాపించి ఎక్కడైనా వందల సంఖ్యలో వస్తాయి. ఇవి మన ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు తెలిస్తే ఎవ్వరు వదలరు. మన పూర్వీకులు ఈ మొక్కతో ఎన్నో రకాలుగా కూరవండుకుని తినబట్టే వారు అంత ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. ఈ మొక్కను అందరు … Read more ఈ మొక్క ఎక్కడైనా కనిపిస్తే వెంటనే ఇంటికి తెచ్చుకోండి ఎందుకంటే

error: Content is protected !!