ఆడవాళ్ళకు గొప్పవరం ఈ మొక్క. ఎక్కడైనా కనిపిస్తే వదలకండి

amrutha kada mokka benefits

మన భారతదేశం ఎప్పుడో మొక్కల్లో ఉన్నటువంటి ఔషధ గుణాలు కనిపెట్టి ఆ మొక్కలను ఆయుర్వేద వైద్యంలో  పెట్టడం జరిగింది. అలాంటి ఒక మొక్క గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాము. ఈ మొక్క యొక్క ఔషధ గుణాలు గురించి తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు. ఈ మొక్కను అమృత కాడ, వెన్న వెదురు, అడవి నాభి లేదా ఎండ్రాకు అని పిలువబడుతుంది. ఇది కమలిసా జాతికి చెందినది. దీని శాస్త్రీయ నామం కమలిన బెంగాల్నేసి. ఇది ఆఫ్రికాకి చెందిన మొక్క. ఇది ప్రపంచ … Read more ఆడవాళ్ళకు గొప్పవరం ఈ మొక్క. ఎక్కడైనా కనిపిస్తే వదలకండి

error: Content is protected !!