తిన్న తర్వాత ఎలా చేశారో 24 గంటల్లో ఆపరేషన్

8 Things to Know About Appendectomy

అపెండిక్స్ అనేది మన పెద్దపేగు చివర ఉండే ఒక చిన్న భాగం. దీని వలన ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు. కానీ మన ప్రేగుల్లో పేరుకున్న సూక్ష్మజీవులు, ఆహార భాగాలు దీనిలో చేరి పాడైనప్పుడు అది అపెండిక్స్ వాపు మరియు చీముతో నిండి నొప్పిని కలిగించే పరిస్థితికి కారణం అవుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమస్య మలబద్ధకం ఉన్న వారిలో మలం పేరుకొని దానిద్వారా సూక్ష్మజీవులు ఎక్కువవుతాయి. ఇది పూర్తిగా ప్రేగులలో వ్యాపించి అలాగే అపెండిక్స్లో కూడా చేరుతాయి. అందుకే … Read more తిన్న తర్వాత ఎలా చేశారో 24 గంటల్లో ఆపరేషన్

error: Content is protected !!