ఈ మొక్క కనిపిస్తే అసలు వద్దు ఎందుకంటే లక్షలు పెట్టిన నయంకాని జబ్బులను నయం చేస్తుంది

3 Top Medicinal Uses Of brahmadandi Argemone Mexicana

పల్లెటూర్లలో రోడ్లపక్కన కనిపించే ఈ మొక్కకు ఆకుల నిండా ముళ్ళతో ఉంటాయి. వీటిని తెలుగులో  పిచ్చి కుసుమ, వెర్రి కుసుమ, సంస్కృతం: క్షీరిణి, స్వర్ణ క్షీరి, తమిళం: గుడియోట్టి కుడియోట్టి, తెలుగు: బ్రహ్మదండి (పిచ్చి కుసుమ / పిచ్చి కుసుమ) వంటి పేర్లతో పిలుస్తారు. ఇది అనేక రకాల వ్యాధులను నయం చేయడంలో అద్బుతంగా పనిచేస్తుంది. ఆ ప్రయోజనాల గురించి చూద్దాం. చర్మ వ్యాధి కోసం  పిచ్చి కుసుమ మొక్కను మొత్తం వేరుచేసి దాని భాగాలను దంచి … Read more ఈ మొక్క కనిపిస్తే అసలు వద్దు ఎందుకంటే లక్షలు పెట్టిన నయంకాని జబ్బులను నయం చేస్తుంది

ఈ మొక్క ఎక్కడైనా కనిపిస్తే వేర్లతో సహా ఇంటికి తెచ్చుకోండి

Argemone mexicana brahmadandi plant uses

మన అనేక మొక్కలను పిచ్చి మొక్కలు గా భావించి పట్టించుకోను కానీ ఆ మొక్కల్లో ఉండే ఔషధ గుణాలు గురించి తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు అలాంటి ఒక మొక్క ఇప్పుడు చెప్పబోయే  ఎర్రి కుసుమ లేదా పిచ్చి కుసుమ అనబడే ఈ మొక్క ఈ మొక్క ఆకులు ముళ్ళలా పదునుగా ఉంటాయి. ఈ మొక్కను అర్జెమోన్ మెక్సికానా, మెక్సికన్ గసగసాలు, ఎల్లో తిస్టిల్, మెక్సికన్ ప్రిక్లెపాపీ, ప్రిక్లీ గసగసాలు, అమాపోలాస్ డెల్ కాంపో, బెర్ముడా తిస్టిల్, బ్రహ్మదంతి, కారువాంచో, … Read more ఈ మొక్క ఎక్కడైనా కనిపిస్తే వేర్లతో సహా ఇంటికి తెచ్చుకోండి

error: Content is protected !!