ఉప్పుతో ఇలా చేస్తే లక్ష్మీదేవి మీ ఇంట్లో తిష్ట వేసుకుని కూర్చుంటుంది వెళ్లమన్న వెళ్ళదు

abhigna anand prediction in telugu

ఎంత కష్టం  పడిన కష్టానికి తగిన  ఫలితం రావట్లేదా! మీరు ఎంత సంపాదించిన డబ్బు ఇంట్లో నిలబడక పోతే  ఎంతో బాధగా అనిపిస్తుంది. ఇరుగుపొరుగువారు మీ  సంపదను చూసి ఈర్ష్య పడుతున్నారా! అయితే ఉప్పుతో ఇలా చేసినట్లయితే ఈ సమస్యలన్నీ పరిష్కారమవుతాయి. ఉప్పుతో  ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.  రాతి  ఉప్పు లక్ష్మీదేవికి ప్రతిరూపాలు అని మన పురాణాలు చెప్తున్నాయి. దీనినే కళ్ళు ఉప్పు అని కూడా అంటారు. మీ ఇంట్లో ఆర్ధిక పరిస్థితి మెరుగుపడటం కోసం, … Read more ఉప్పుతో ఇలా చేస్తే లక్ష్మీదేవి మీ ఇంట్లో తిష్ట వేసుకుని కూర్చుంటుంది వెళ్లమన్న వెళ్ళదు

error: Content is protected !!