ఆడవారు పుట్టిన నెలను బట్టి వారి క్యారెక్టర్ ఇదే!

Women astrology birth prediction based on birth month

ఆడవారిని అర్థం  చేసుకోవడం చాలా కష్టం. సముద్రం లోతు తెలుసుకోవడం  ఆడవారి మనసును అర్థం చేసుకోవడం రెండు ఒకటే. ఆడవారు ఒక్కోసారి ఒకలా ఉంటారు. మహా జ్ఞానులు కూడా ఆడవారిని అర్థం చేసుకోవడం  సాధ్యం కాలేదు. ఎన్నో పుస్తకాలు చదివిన పండితులకు కూడా ఆడవారిని అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. ఆడవారు  పుట్టిన నెలను బట్టి  వారి క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. జనవరి నెలలో పుట్టిన  వారు అందంగా, ఆకర్షణీయంగా, ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటారు. ఈ నెలలో … Read more ఆడవారు పుట్టిన నెలను బట్టి వారి క్యారెక్టర్ ఇదే!

మాట మాటకి ఏడిచే ఆడవారు ఎలాంటివారో తెలుసా | How are woman’s personality Who cry always

How are women personality Who cry always

ఆడపిల్లలంటేనే సున్నితమైనవారు. అందులోనూ కొంతమంది చిన్న చిన్న విషయాలకే ఏడుస్తుంటారు. కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటారు. అలాంటి వారిపై అందరికీ చులకన భావనే. వారి గురించి వారి వెనక హేళన చేసి నవ్వుకుంటుంటారు. అందరికీ చిన్న విషయాలుగా కనిపించే చాలా విషయాలు వీరికి పెద్ద విషయాలుగా కనిపిస్తుంటాయి. నిజానికి చుట్టూ ఉండే చాలామందికి వీరంటే ఒకరకమైన ఏహ్యభావం వచ్చేస్తుంది.  అలాంటి ఆడవారి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. వారి కన్నీటి వెనుక కారణాలు తెలిస్తే వారంటే మీకు కూడా గౌరవం పెరుగుతుంది. … Read more మాట మాటకి ఏడిచే ఆడవారు ఎలాంటివారో తెలుసా | How are woman’s personality Who cry always

ఆడవారిలో ఈ శరీర భాగాలు పెద్దగా ఉంటే ధనవంతులు అవుతారు

women astrology predictions

హలో ఫ్రెండ్స్ … సాధారణంగా మన ఇళ్ళల్లో పెద్దవాళ్లు అప్పుడప్పుడు కొన్ని విషయాలు చెబుతూ ఉంటారు. పంటి మీద పండు ఉంటే …మెల్లకన్ను ఉంటే అదృష్టం అని పెద్ద నుదురు ఉంటే భాగ్యవంతులు అని ఇలా రకరకాలుగా చెబుతుంటారు. కానీ ఇవన్నీ కూడా వారు ఊరికే చెప్పేవి కావు. ఇప్పుడు వీటి గురించి ఎలా అయితే మాట్లాడుతున్నామో అలా మన పెద్ద వాళ్లు కూడా వాళ్ల పూర్వీకుల నుండి తెలుసుకున్న విషయాలు ఇవి. అయితే ఈ విషయాలన్నీ చాలా … Read more ఆడవారిలో ఈ శరీర భాగాలు పెద్దగా ఉంటే ధనవంతులు అవుతారు

error: Content is protected !!