ఈ ఒక్క ఆకునూరి పొట్ట మీద రాస్తే రోజు రోజుకి తగ్గిపోవడం చూస్తారు

how to reduce belly fat with uttareni leaves

ప్రకృతి మనకు అందించిన అనేక మొక్కలు ఆయుర్వేద ప్రకారం అనేక రోగాలకు చికిత్స ఉపయోగపడుతున్నాయి. అలాంటి ఒక మొక్క ఉత్తరేణి. ఉత్తరేణిని అనేక వ్యాధులకు జానపద చికిత్సలో నివారణ మందులుగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. దీనివల్ల అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉంటాయని ఆయుర్వేద డాక్టర్లు కూడా చెబుతున్నారు.  ఉత్తరేణి మొక్కలు తెచ్చుకొని గాలికి ఆరబెట్టి  ఎండిన మొక్కను కాల్చి బూడిద చేసి ఆ బూడిదకు 16 రెట్లు నీటిని కలిపి ఇప్పుడు ఆ నీటిని వడకట్టుకోవాలి. ఆ నీటిని  మొత్తం … Read more ఈ ఒక్క ఆకునూరి పొట్ట మీద రాస్తే రోజు రోజుకి తగ్గిపోవడం చూస్తారు

error: Content is protected !!