మన పెద్దలు వాడిన గొప్ప సౌందర్య సాధనం ఇదే………

how to prepare ancient bath powder sunnipindi

అందమనేది స్వతహాగానూ సహజత్వంగానూ వస్తుంది, రసాయనాలు వాడి ముఖాన్ని మెరిపించినంత మాత్రానా అది దీర్ఘ కాలం ఉండదు పైగా దానివల్ల ఉన్న ముఖంలో కళ పోయి చర్మ రంద్రాలు మూసుకుపోయి ముఖమంత మొటిమలతో అందవిహీనంగా తయారవుతారు.అంతే కాదు ముఖానికి మేకప్ లేకపోతే మనల్ని మనం ఇష్టపడటం కూడా తగ్గుతుంది. ఇలాంటి రసాయనాలు అన్ని ఇప్పటి తరంకే కానీ ఒకప్పుడు మన పెద్దలు వారి ఉపయోగంలో ఇలాంయి రసాయనాలు ఉండేవి కాదు. అయినా వారి అందం అద్భుతం. మరి … Read more మన పెద్దలు వాడిన గొప్ప సౌందర్య సాధనం ఇదే………

error: Content is protected !!