చలికాలంలో రోజుకు ఎన్నిసార్లు తింటున్నారు ?

winter diet plan for weight loss

సాధారణంగా మనిషి రోజుకి మూడు లేదా నాలుగు సార్లు తింటారు.మిగిలిన సీసన్స్లో రోజుకి మూడు లేదా నాలుగు సార్లు తిన్నా పర్వాలేదు. కానీ చలికాలంలో మాత్రం రోజుకి 2 సార్లు మాత్రమే తినాలి. చలికాలంలో వాతావరణం చల్లగా ఉండి సూర్యరశ్మి శరీరానికి తగలకపోవడం వలన ఆహారం అరగదు. ఆకలి తగ్గుతుంది. మనుషులకే కాదు పక్షులకు, జంతువులకు కూడా చలికాలంలో ఆకలి తగ్గిపోతుంది. అలాగే చలికాలం రాత్రి ఎక్కువగా పగలు తక్కువగా ఉంటుంది. రాత్రి సమయంలో రెస్ట్ హార్మోన్స్ … Read more చలికాలంలో రోజుకు ఎన్నిసార్లు తింటున్నారు ?

error: Content is protected !!