ఈ ఆకు కనపడితే వదలద్దు. ఎందుకో తెలిస్తే ఆశ్చర్య పోతారు..

bilwa patram health benefits

మారేడు చెట్టు లేదా బిల్వ పత్రాలు ఆధ్యాత్మికంగా చాలా పవిత్రమైనవి హిందూ పూజావిధానంలో. వినాయక చవితికి దేవుడికి సమర్పించే పత్రిలో మారేడు కూడా ఒకటి. ది నినే వెలగ అని కూడా అంటారు. దీని పండ్లు చూడడానికి చెక్కతో చేసినట్టు ఉంటాయి. కాయగా ఉన్నప్పుడు రుచిలో వగరుగా,పుల్లగా ఉంటే పండినపుడు తీపి పులుపు రుచిలో ఉంటుంది.  అలాగే మూడు ఆకులు ఉన్న మారేడు పత్రం బ్రహ్మ,విష్ణు, మహేశ్వరులని నమ్ముతారు. ఈ చెట్టు పండ్లు, కాయలు, బెరడు, వేళ్ళు, … Read more ఈ ఆకు కనపడితే వదలద్దు. ఎందుకో తెలిస్తే ఆశ్చర్య పోతారు..

error: Content is protected !!