2రోజుల్లో తలనుండి పాదాలవరకూ మూసుకుపోయీన రక్తనాళాలు తెరుచుకుంటాయి.

home Tips to Clear Blood Clots Naturally

మీకేమయినా గుండె సమస్యలు ఉన్నాయా.లేదా గుండెపోటు వస్తుందని భయపడుతున్నారా. ఇప్పుడు చెప్పబోయే చిట్కా పాటిస్తే జీవితంలో ఎలాంటి గుండెసమస్యలు తలెత్తవు. ఈ చిట్కా పూర్తిగా ఆయుర్వేదిక్.దీనివలన మీ రక్తనాళాలు పూర్తిగా శుభ్రపడిపోతాయి. ఇంట్లో నీళ్ళు వచ్చే పంప్ సరిగ్గా పనిచేయకపోతే ప్లంబర్ని పిలిచి సరిచేయిస్తాం. అప్పుడు మళ్ళీ ప్రెజర్ వచ్చి నీళ్ళు బాగా వస్తాయి. అలాగే మన శరీరంలో కూడా జరుగుతుంది. నీళ్ళు రావడానికి పైప్లు ఎంత అవసరమో శరీరంలో రక్తం సరఫరా అవడానికి రక్తనాళాలు కూడా … Read more 2రోజుల్లో తలనుండి పాదాలవరకూ మూసుకుపోయీన రక్తనాళాలు తెరుచుకుంటాయి.

error: Content is protected !!