ఈ మొక్క మీ ఇంట్లో ఉందా. అయితే ఈ విషయం తెలుసుకోండి

Butterfly pea flower tea in telugu

దేవుని పూజకు ఉపయోగించే శంఖపుష్పి మొక్కలు మన అందరికీ తెలిసింది ఇవి విత్తనాలతో మొలకెత్తుతాయి ఇవి వార్షిక మొక్కలు ఒకసారి ఇ పూర్తిగా పుష్పించే మొక్క చెట్టు మొత్తం చనిపోతుంది వీటి విత్తనాల వలన అనేక మొక్కలు చుట్టూ మొలుస్తూనే ఉంటాయి ఈ చెట్టు యొక్క బొటానికల్ పేరు: క్లిటోరియా టెర్నియాటియా ఈ మొక్క ఫెభాసీఏ కుటుంబానికి చెందినది. ఈ మొక్కకు వివిధ భాషలలో వివిధ రకాలైన పేర్లు ఉన్నాయి. హిందీ – కోయల్,  తెలుగు – … Read more ఈ మొక్క మీ ఇంట్లో ఉందా. అయితే ఈ విషయం తెలుసుకోండి

error: Content is protected !!