కాఫీ తాగడం ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా??

is it good to drink coffee daily

ఉదయాన్నే లేలేత సూర్యుడి కిరణాలను ఆస్వాదిస్తూ పొగలు కక్కుతున్న కాఫీ చేతుల్లోకి తీసుకుంటే ఎక్కడలేని ఉత్సాహం వచ్చేస్తుంది. స్టవ్ మీద మర్లుతున్నపుడే ఆ సువాసనకు ఒళ్ళంతా చురుగ్గా తయారైనట్టు ఉత్తేజం వస్తుంది. ఒక్కో గుక్క తాగుతూ ఆ కాఫీ ని ఆస్వాదిస్తుంటే హాయిగా అనిపిస్తుంది. అయితే చాలా మందిలో కొన్ని అపోహలు ఉన్నాయ్. అవి ఇప్పటివి కాదు ఎప్పటి నుండోఅందరిని తొలిచేస్తున్న ప్రశ్నలు. కాఫీ తాగడం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదని కొందరు, కాఫీ వల్ల ఆరోగ్యం మంచిదే … Read more కాఫీ తాగడం ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా??

error: Content is protected !!