ఒక్కసారి తింటే చాలు. 120 ఏళ్ళవరకూ చూపు తగ్గనివ్వదు

Chanchala Aaku Best Benefits

పొలాల్లో ఇంటి పక్కల ఎక్కువగా కనిపించే ఈ మొక్కను ఆకుకూరగా తినడం వలన ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ మొక్క ఎక్కడ పడితే అక్కడ కనిపించడం వలన కలుపు మొక్కగా తీసి పడేస్తూ ఉంటాం. ఈ మొక్క పేరు చంచల కూర దీనిని తెలుగులో చెంచల చెట్టు, చెంచల ఆకు వంటి పేర్లతో పిలుస్తారు. సంస్కృతంలో అరణ్య, అరణ్య వస్తుక అని అంటారు. ఈ మొక్క అమరాంథేసి కుటుంబానికి చెందినది. దీని శాస్త్రీయ నామం … Read more ఒక్కసారి తింటే చాలు. 120 ఏళ్ళవరకూ చూపు తగ్గనివ్వదు

error: Content is protected !!