ఈ మందు నిజంగానే క*రోనా తగ్గిస్తుందా

drdo 2g drug how it will work

ఈ రోజుల్లో మనం ఒక కామన్ మెడిసన్ 2dg గురించి చాలా వింటున్నాం.  ఈ మెడిసిన్ అంటే ఏంటి ఇంత వరకు క్యూర్ అవుతుంది. మెడిసిన్ ఎవరు వాడొచ్చు,ఎలా వాడాలి అని దీని గురించి డీటెయిల్స్  మాట్లాడుకుందాం.  2dg అంటే టూ డి ఆక్సి డి గ్లూకోస్.  దీనిని 8 మే నా డ్రగ్ కంట్రోల్ అప్రూవల్ చేశారు. ఈ మందు మనకు ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.  నార్మల్ గా ఒక వైరస్ … Read more ఈ మందు నిజంగానే క*రోనా తగ్గిస్తుందా

error: Content is protected !!