ఒక్కసారి ఈ ఆకు తింటే చాలు. వందేళ్ళ వరకూ చూపు తగ్గదు.

Amazing Medicinal Plants ganga valilaku

మన ఇంటి చుట్టుపక్కల పంట పొలాల్లో ఎక్కడపడితే అక్కడ కనిపించే ఈ మొక్క ఎన్నో ఆరోగ్యప్రయోజనాలను తనలో దాచుకుంది. అదే గంగ వావిలి ఆకు, గంగబాయిల కూర, గంగ వాయ కూర అని పిలుస్తారు. ఇది మనకి ఎక్కడపడితే అక్కడ మట్టి ఉన్నచోట కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ మొక్కను పిచ్చి మొక్కగా భావించి పీకిపారేస్తూ ఉంటాము.  కానీ ఆయుర్వేద గ్రంథాలలో ఈ మొక్క గురించి ఎన్నో విషయాలు రచింపబడి ఉన్నాయి. వాటి గురించి తెలిస్తే మీరు కూడా … Read more ఒక్కసారి ఈ ఆకు తింటే చాలు. వందేళ్ళ వరకూ చూపు తగ్గదు.

అందరినీ ఆశ్చర్య పరుస్తున్న అద్బుతమైన మొక్కకీళ్ళనొప్పులు, అలసట, నీరసం, కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిస్తుంది

ganga vakili aaku health benefits

గంగవాయిలు కూర చూసిన వెంటనే చాలామంది ఈ మొక్కలను కలుపుమొక్క అనుకుంటారు. కలుపుమొక్క అనుకొని పీకేస్తూ ఉంటారు కూడా. కానీ మీరు అలా చెస్తే చాల పొరపాటు చేసినట్టే ఎందుకంటే ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఒక పోషకాల గని ఈ మొక్క. ప్రపంచంలో ఇప్పుడు ఒక సూపర్ ఫుడ్ గా చెబుతారు అంటే ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఒక పోషకాల గని ఈ మొక్క.  ప్రపంచంలో ఇప్పుడు ఈమొక్కను ఒక సూపర్ ఫుడ్ గా చెబుతారు ఎందుకంటే ఈ మొక్క … Read more అందరినీ ఆశ్చర్య పరుస్తున్న అద్బుతమైన మొక్కకీళ్ళనొప్పులు, అలసట, నీరసం, కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిస్తుంది

error: Content is protected !!