2నిమిషాల్లో మైగ్రేన్ తలనొప్పి మాయంచేసే ఆయుర్వేద చిట్కా

how to get rid of migraine headache

మైగ్రేన్ సాధారణంగా తలపై ఒక వైపున తీవ్రమైన నొప్పి లేదా పల్సింగ్ సంచలనాన్ని కలిగిస్తుంది.  ఇది వికారం, వాంతులు మరియు కాంతి మరియు శబ్దానికి బాధపడేలా తీవ్ర సున్నితత్వంతో ఉంటుంది.  మైగ్రేన్ దాడులు గంటల నుండి రోజుల వరకు ఉంటాయి మరియు నొప్పి చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది, ఇది మీ రోజువారీ కార్యకలాపాలకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది.  కొంతమందికి, కొన్ని హెచ్చరిక లక్షణాలు తలనొప్పికి ముందు లేదా తలనొప్పితో సంభవిస్తాయి. వెలుగు యొక్క కాంతి లేదా ముఖం ఒక … Read more 2నిమిషాల్లో మైగ్రేన్ తలనొప్పి మాయంచేసే ఆయుర్వేద చిట్కా

మందులేని మైగ్రేన్ జబ్బుకు అద్భుతమైన చిట్కాలు

effective remedies for migraine

ఆడుతూ పాడుతూ పని చేస్తున్నప్పుడు, అకస్మాత్తుగా తలను బాదుతున్నట్టు, తలలోపలి నరాలను మెలిపెడుతున్నట్టు చేస్తున్న అని మీద ఏకాగ్రత లేకుండా ఇక సాధ్యం కాకుండా ఒకచోట తలపట్టుకుని కూలబడటం ఇలా జరిగితే ఏ మెడికల్ స్టోర్ కో వెళ్లి పెయిన్ కిల్లర్ తెచ్చుకుని మింగి అప్పటికి తాత్కాలిక ఉపశమనం పొందుతూ  కాలం గడిపేసేవాళ్ళు బోలేడుమంది. అయితే చాలామందికి ఇలా వచ్చి పోయే తలనొప్పులు గూర్చి పూర్తిగా తెలియదు. తెలుసుకునే ప్రయత్నం కూడా చేయరు. తీరా సమస్య జటిలం … Read more మందులేని మైగ్రేన్ జబ్బుకు అద్భుతమైన చిట్కాలు

error: Content is protected !!