2 ఆకులు – కోట్లు ఖర్చు పెట్టిన నయం కానీ రోగాలను తేలిగ్గా నయం చేస్తుంది

mango leaf health benefits

మామిడి చెట్ల నుండి వచ్చే మామిడి పండ్ల గురించి  అందరికి తెలుసు, కాని మామిడి చెట్ల ఆకులు తినదగినవి అని మీకు తెలుసా.  లేత మామిడి ఆకులు చాలా మృదువైనవి, కాబట్టి అవి కొన్ని ప్రదేశాలలో వండుతారు మరియు తింటారు.  మామిడి ఆకులు చాలా పోషకరమైనవి. అవి టీ మరియు సప్లిమెంట్లను తయారు చేయడానికి కూడా ఉపయోగిస్తారు.  సాంప్రదాయ ఔషధం లో కాండం, బెరడు, ఆకులు, మూలాలు మరియు పండ్లను కూడా ఉపయోగిస్తున్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా ఆకులు మధుమేహం … Read more 2 ఆకులు – కోట్లు ఖర్చు పెట్టిన నయం కానీ రోగాలను తేలిగ్గా నయం చేస్తుంది

error: Content is protected !!