ఈ తొమ్మిది పండ్లు తింటే మధ్య వయసును అందంగా గడపవచ్చు.

9 best fruits for middle-aged people

మనిషి జీవితం చాలా విచిత్రమైనది. బాల్యం,  కౌమారం, యవ్వనం, మధ్య వయసు, వృద్ధాప్యం ఇలా సాగిపోతోంది జీవితం. అయితే బాల్యం, కౌమారం, యవ్వనం ఈ మూడు ఎంతో సరదాగా గడిచిపోతే మధ్యవయసు మాత్రం ముప్పుతిప్పలు పెడుతుంది. ముప్పయ్యేళ్లు దాటగానే మధ్యవయస్కులుగా  మారిపోయి, పెళ్లి, పిల్లలు, వారి బాధ్యతలు, ఉద్యోగ ఒత్తిడులు. వీటన్నిటి మధ్య సతమతమవుతూ ఏదో ఒక అనారోగ్యసమస్యను తెచ్చుకుంటాం. అంతే కాదు ఆ ఒత్తిడులలో అసందర్బపు ఆహార సమయాలు పాటిస్తూ ఆరోగ్యాన్ని చేతులారా పాడు చేసుకుంటాం … Read more ఈ తొమ్మిది పండ్లు తింటే మధ్య వయసును అందంగా గడపవచ్చు.

error: Content is protected !!