వీటిని ఉపయోగిస్తే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్, హార్ట్ స్ట్రోక్ మరియు పెరాలసిస్ రాకుండా కాపాడుతుంది. ఇవి వచ్చే ముందు కనిపించే లక్షణాలు

How to Avoid Brain Stroke Heart Stroke Paralysis

          మన శరీరంలో రక్తం ఒక చోట నుండి మరొక చోటకు ప్రవహిస్తుంది. దీనిని రక్త ప్రసరణ అంటారు. ఈ రక్త ప్రసరణ మొత్తం శరీరం అంతటా అన్ని అవయవాలకు రక్తం సరఫరా చేస్తుంది. రక్త ప్రసరణ ఒక్క అవయవానికి గనుక జరగకపోతే ఆ అవయవాం దాని పనితీరును ఆపేస్తుంది. గనుక రక్తప్రసరణ అనేది ప్రతి అవయవానికి చాలా అవసరం. ఇలా రక్త ప్రసరణ జరగకపోవడానికి కారణం రక్తనాళాల్లో పూడికలు లేదా … Read more వీటిని ఉపయోగిస్తే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్, హార్ట్ స్ట్రోక్ మరియు పెరాలసిస్ రాకుండా కాపాడుతుంది. ఇవి వచ్చే ముందు కనిపించే లక్షణాలు

error: Content is protected !!