ఈ వెల్లుల్లి ఎక్కడైనా కనబడితే అసలు వదలకండి!!

Himalayan Single Clove Garlic Beneficts.

మనం వంటల్లో వాడే వాటిలో వెల్లుల్లి చాలా వరకు ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మసాలా వంటకాల్లో వెల్లుల్లి లేకపోతే  ఆ వంటకు రుచి కూడా సరిగా ఉండదు. వెల్లుల్లి ఎంత గొప్ప ఔషధమో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. అయితే ఈ వెల్లుల్లిని కూడా మించిన మరొక అద్భుత ఔషధం ఉంది అదే హిమాలయ వెల్లుల్లి. హిమాలయ వెల్లుల్లి ఏంటి అని అనిపించవచ్చు. చాలామందికి పరిచయం లేని ఈ హిమాలయ వెల్లుల్లి సాధారణ వెల్లుల్లి కంటే దాదాపు 7 రేట్లు ఎక్కువ … Read more ఈ వెల్లుల్లి ఎక్కడైనా కనబడితే అసలు వదలకండి!!

error: Content is protected !!