ఇలాంటి స్త్రీ మీ ఇంట్లో ఉంటే లక్ష్మీదేవి ఎప్పటికి మీ ఇంట్లో అడుగు పెట్టదు

indian women behaviour at home as per hindu culture

స్త్రీలు లక్ష్మీ స్వరూపం అని చెబుతూ ఉంటారు. అలాంటి స్త్రీలు ఇంట్లో కొన్ని పనులు చేయకూడదు అని మన పెద్దవాళ్ళు చెబుతారు. కానీ నేటి కాలంలో అవి మూఢనమ్మకాలుగా భావించి పట్టించుకోము. కానీ స్త్రీలు తమకు తెలియకుండా చేసే కొన్ని పనులు ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి బయటకు వెళ్ళిపోయి దరిద్రా దేవి ఇంట్లో చేరుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు. కొన్ని పనులను ఇంట్లో స్త్రీలు పెద్దవారు చెప్పినట్టుగా చేస్తే వారు సకల ఐశ్వర్యాలతో సంతోషంగా ఉంటారు. అలా చెప్పిన కొన్ని … Read more ఇలాంటి స్త్రీ మీ ఇంట్లో ఉంటే లక్ష్మీదేవి ఎప్పటికి మీ ఇంట్లో అడుగు పెట్టదు

ఆడవారు రాత్రి తిన్న గిన్నెలు ఈ సమయంలో తోమడం వలన కష్టాల పాలు అవుతారు

washing vessels before sleep in hindu culture

 ఆడవారు రాత్రి తిన్న గిన్నెలు ఈ సమయంలో తోమడం వలన ఇంటికి దరిద్రం. ఇలా చేయడం వల్ల కష్టాలు  పాలు అవుతారు. కొంతమంది రాత్రి  తిన్న గిన్నెలు పడుకునే ముందు  కడుగుతారు.  కొంతమంది రాత్రి తిన్న గిన్నెలు అలాగే ఉంచి ఉదయం కడుగుతారు. రాత్రి   గిన్నెలు రాత్రి కడిగేయాలి. వంట గది, స్టవ్ శుభ్రం చేసుకుని అప్పుడు పడుకోవాలి.  సూర్యుడు అస్తమించే సమయాన, సంధ్య దీపం పెట్టే సమయాన  గిన్నెలు కడగకూడదు. రాత్రి తిన్న గిన్నెలు రాత్రి … Read more ఆడవారు రాత్రి తిన్న గిన్నెలు ఈ సమయంలో తోమడం వలన కష్టాల పాలు అవుతారు

error: Content is protected !!