ఇది రాస్తే ముఖంపై ఒక్క మచ్చ కూడా ఉండదు

Ayurvedic Dark sport Mangu holes on face

ముఖంపై మంగు మచ్చలు లేదా నల్ల మచ్చలు వచ్చినప్పుడు ముఖం చూడడానికి అంత బాగుండదు. అలా మచ్చలు వచ్చిన వారు వాటితో చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. వీటిని నివారించడానికి అనేక రకాలు చిట్కాలు ప్రయత్నించి విఫలం అయితే ఇప్పుడు చెప్పబోయే చిట్కా వాడి చూడండి.  100% ప్రయోజనం ఉంటుంది. దీని కోసం మనం కానుగ నూనె తీసుకోవాలి. దీనిని కరంజీ ఆయిల్ అని కూడా అంటారు. మనకు రోడ్డు పక్కన కనిపించే కానుగ చెట్ల యొక్క గింజల … Read more ఇది రాస్తే ముఖంపై ఒక్క మచ్చ కూడా ఉండదు

error: Content is protected !!