గ్యాస్, ఎసిడిటీ, అజీర్తి, మలబద్ధకం తగ్గి ఉదయానికల్లా మీ పొట్ట పూర్తిగా శుభ్రం అవుతుంది.

Top 10 home remedies for gas

ఒక గ్లాస్ ఈ నీటిని తీసుకోవడం ద్వారా మీరు ఎన్నో రోజుల నుంచి ఇబ్బంది పడుతున్నా గ్యాస్, ఎసిడిటీ, అజీర్తి, మలబద్ధకం నుండి విడుదల పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా మీ సమస్యలు మన ఆహారపు అలవాట్ల వలన వస్తుంది. ఆహారం సరైన సమయంలో తీసుకొకపోవడం. మరియు మనం తినే ఆహారంలో మసాలాలు, జంక్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా ఉండటం వలన గ్యాస్ ఎసిడిటీ, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. వీటికోసం మన ఇంట్లోనే ఉపయోగించే వంటింటి పదార్థాలతో ఈ చిట్కాను … Read more గ్యాస్, ఎసిడిటీ, అజీర్తి, మలబద్ధకం తగ్గి ఉదయానికల్లా మీ పొట్ట పూర్తిగా శుభ్రం అవుతుంది.

error: Content is protected !!